حضور عوامل مجموعه 50160 در جلسه کاروان حج انصار 34013

آقای محمدرضا سجادیان در حسینیه پیر برج در کلاس آموزشی کاروان حج انصاربه بیان خلاصه ای از چگونگی خدمت رسانی به زایرین در قالب مجموعه پرداخت ومطالبی را در مورد حمل ونقل،تدارکات ایام تشریق وهمچنین گروههای قیمتی را برای زایرین بیان داشت ودرادامه به معرفی عوامل مجموعه پرداخت در پایان برادر باغشاهی خانه دار مجموعه ازنوای گرم خود مشتاقان حرم نبوی رابهره مند ساخت.

/ 0 نظر / 8 بازدید