کاروان های مستقر در مجموعه 50160 هتل صباح السعد

مجموعه 50160 با مدیریت محمدرضا سجادیان پس از انتخاب عوامل مجرب فعالیت خود را آغاز نمود، آدرس هتل این مجموعه در مکه مکرمه، منطقه 3 می باشد. تعداد زائرین مستقر در این هتل 775 نفر است که همگی اعزامی از استان یزد هستند.
مشخصات کاروان های مستقر در هتل:

شماره کاروان نام مدیر نام خانوادگی مدیر موبایل مدیر 34002 محمدحسن فاضلی شورکی 09133535791 34013 علیمحمد انصاری 09131519295 34016 مصطفی اعیان 09133570964 34176 حسین منتظری هدشی 09131515646 34179 سیدعلیرضا ضیاکاشانی  09133540159

/ 0 نظر / 6 بازدید