حضور عوامل مجموعه 50160 در جلسه کاروان حج فاضلی 34002

مدیریت محترم مجموعه در جمع زائرین محترم کاروان میبد در ابتدا در مورد نظام هتل داری درقالب مجموعه صحبت نمود وبه دنبال آن به خلاصه ای از مسائل مربوط به هتل وحمل ونقل ومسائل اجرایی وتدارکاتی ایام تشریق اشاره نمود.در پایان عوامل مجموعه به زایرین معرفی شدند وآقای باغشاهی خانه دار مجموعه با نوای گرم خود لحظاتی دلهای عاشقان را روانه بقیع نمود.

/ 0 نظر / 33 بازدید