تاريخ : ۱۳٩٦/٤/۱٦ | ۸:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : محمدرضا سجادیان


آقای محمدرضا سجادیان در حسینیه پیر برج در کلاس آموزشی کاروان حج انصاربه بیان خلاصه ای از چگونگی خدمت رسانی به زایرین در قالب مجموعه پرداخت ومطالبی را در مورد حمل ونقل،تدارکات ایام تشریق وهمچنین گروههای قیمتی را برای زایرین بیان داشت ودرادامه به معرفی عوامل مجموعه پرداخت در پایان برادر باغشاهی خانه دار مجموعه ازنوای گرم خود مشتاقان حرم نبوی رابهره مند ساخت.